Đề 7 – Đề kiểm tra cuối kì II – Toán lớp 1

Ngày 11/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Đề 7 Câu 1: Đồng hồ chỉ? A. 1 giờ B. 2 giờ C. 3 giờ D. 4 giờ Câu 2: Đặt tính rồi tính 15 + 24 65 – 12 47 – 31 62 – 40 ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……… ………. ………. Câu 3: Tính 25 cm + 10 cm = … 30 cm + 20 cm = … 17 cm + 12...

Rate this post

Đề 7

Câu 1: Đồng hồ chỉ?

toán 1

A. 1 giờ

B. 2 giờ

C. 3 giờ

D. 4 giờ

Câu 2: Đặt tính rồi tính

15 + 24 65 – 12 47 – 31 62 – 40

………. ………. ………. ……….

………. ………. ………. ……….

………. ……… ………. ……….

Câu 3: Tính

25 cm + 10 cm = … 30 cm + 20 cm = …

17 cm + 12 cm = … 27 cm + 12 cm = …

42 cm + 13 cm =… 92 cm – 12 cm = …

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S

toán 1

Câu 5: Điền > , < , =

17 + 12 ….. 28 54 + 12 ….. 93

64 + 13 ….. 77 52 + 31 ….. 84

Câu 6: Vừa gà vừa vịt có 54 con, trong đó có 31 con gà. Hỏi có bao nhiêu con vịt?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7: Điền số thích hợp vào ô trống

toán 1

Câu 8:

a. Khoanh vào số lớn nhất: 37 , 12 , 80 , 64

b. Khoanh vào số bé nhất: 15 , 80 , 17 , 90

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm