Đề 2 -Mở rộng khái niệm phân số, phân số bằng nhau – Toán 6

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đề 2

1.Cho biểu thức A = 3 / n – 2 ; n ∈ Z

2. Với đơn vị là giờ thì 15 phút được biểu thị bằng phân số nào?

3.Tìm số nguyên x nhỏ nhất, biết x > -39/13

Loading…

ĐÁP ÁN

1.

toán 6

2.

1 giờ = 60 phút.

Vậy ta có phân số 15/60

3.

Ta có: -39/13 = -3.

Vậy số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn x > -3 là x = -2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận