Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần VI) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án Unit 1 Leisure activities (phần VI) – Bài tập tiếng anh 8 – Chương trình mới

VI.

1. Boing

2. Writing

3. Taking

4. Playing

5. Collecting

7. Watching

8. Washing

9. Listening

10. Eating

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Tiếng Anh 8

Bình luận
0

Bình luận