Đáp án phần 2 bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 9

Ngày 15/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Hai người đi được 1 lần quãng đường AB thì người đi từ A đi được 4km. Sau hai lần gặp, cả hai người đi đuợc tổng cộng 3 lần quãng đường AB. Loading... Khi đó quãng đường người thứ nhất đi được là: 4 x 3 = 12 (km) Quãng đường đó chính là đoạn AB và thêm...

Rate this post

toán 5

Hai người đi được 1 lần quãng đường AB thì người đi từ A đi được 4km.

Sau hai lần gặp, cả hai người đi đuợc tổng cộng 3 lần quãng đường AB.

Loading…

Khi đó quãng đường người thứ nhất đi được là:

4 x 3 = 12 (km)

Quãng đường đó chính là đoạn AB và thêm DB.

Vậy quãng đường AB dài:

12 – 3 = 9 (km)

Đáp số: 9km.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm