Đáp án phần 1 trắc nghiệm đề thi học sinh giỏi Toán lớp 2 – Đề số 11

Ngày 13/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 1. B. 4 X 6 Bài 2. C. 25 cánh Bài 3. A. 9 học sinh Bài 4. C. X = 6 Bài 5. A. 32 quyển Bài 6. B. 40 Bài 7. C. 13 Bài 8. B. 14cm Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 1. B. 4 X 6

Bài 2. C. 25 cánh

Bài 3. A. 9 học sinh

Bài 4. C. X = 6

Bài 5. A. 32 quyển

Bài 6. B. 40

Bài 7. C. 13

Bài 8. B. 14cm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm