Đáp án đề số 1 – Kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 1

1. Điền số:

A – 3; B – 5; C – 1; D – 4; E – 7; G – 10

2. Tính

1 + 1 = 2 3 + 1 = 4

2 + 1 = 3 2 + 2 = 4

3. Điền dấu (>;<;=)

0 < 1 6 > 1 + 3

10 > 9 4 = 2 + 2

4. Viết số vào ô :

Đáp án đề số 1 kiểm tra giữa kì 1

5. Nhìn hình vẽ, điền số:

+ Có 5 hình tròn.

+ Có 6 hình tam giác.

Xem thêm Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 1 – Đề số 1 tại đây

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận