Đáp án đề 5 – Đề kiểm tra cuối học kì 1 – Toán lớp 1

Ngày 21/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đề bài Câu 1: Câu 2: a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9 , 7 , 2 , 1 , 0 b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1 , 3 , 4 , 8 , 10 Câu 3: a. Khoanh vào số bé nhất: 0 b. Khoanh vào số lớn nhất: 10 Câu 4: a. Đ Đ Đ S Đ Đ b. Đ S Câu 5: Câu 6: Câu 7: Share Tweet Email Related

Rate this post

Đề bài

Câu 1:

toán 1

Câu 2:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9 , 7 , 2 , 1 , 0

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1 , 3 , 4 , 8 , 10

Câu 3:

a. Khoanh vào số bé nhất: 0

b. Khoanh vào số lớn nhất: 10

Câu 4:

a.

Đ

Đ

Đ

S

Đ

Đ

b.

Đ

S

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm