Đáp án đề 4 – Đề kiểm tra cuối học kì II – Toán lớp 1

Ngày 28/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đề bài Câu 1: 13 + 6 = 19 63 + 15 = 78 56 – 15 = 41 15 + 12 = 27 41 + 18 = 59 95 – 82 = 13 15 + 24 = 39 61 + 23 = 84 57 – 16 = 41 Câu 2: Câu 3: 72 = 61 + 11 63 = 32 + 31 56 = 42 + 14 75 = 15 + 60 Câu 4: 98 – 15 > 73 75 – 13 > 53 56 + 12 = 68 62 + 15 < 79 Câu 5: a. Số lớn nhất là: 42 b. Số bé nhất là:...

Rate this post

Đề bài

Câu 1:

13 + 6 = 19 63 + 15 = 78 56 – 15 = 41

15 + 12 = 27 41 + 18 = 59 95 – 82 = 13

15 + 24 = 39 61 + 23 = 84 57 – 16 = 41

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

72 = 61 + 11 63 = 32 + 31

56 = 42 + 14 75 = 15 + 60

Câu 4:

98 – 15 > 73 75 – 13 > 53

56 + 12 = 68 62 + 15 < 79

Câu 5:

a. Số lớn nhất là: 42

b. Số bé nhất là: 10

Câu 6:

a. Số liền trước của 54 là 53

b. Số liền sau của 72 là 73

c. Số liền trước của 98 là 97

d. Số liền sau của 47 là 48

Câu 7:

Bài giải

Số ngôi sao Huyền còn lại là:

27 – 15 = 12 (ngôi sao)

Đáp số: 12 ngôi sao

Câu 8:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm