Đáp án đề 20 – Đề kiểm tra cuối kì II – Toán lớp 1

Ngày 17/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đề bài Câu 1: A. 1 giờ Loading... Câu 2: Câu 3: 60 + 3 – 13 = 50 80 + 4 – 4 = 80 95 – 5 = 90 82 – 10 + 2 = 74 43 + 50 – 3 = 90 75 – 15 = 60 Câu 4: Câu 5: Bài giải Sợi dây còn lại dài 70 – 40 = 30 (cm) Đáp số: 30 cm Câu 6: 4 hình tam giác 5 điểm 8 đoạn thẳng Câu...

Rate this post

Đề bài

Câu 1:

A. 1 giờ

Loading…

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

60 + 3 – 13 = 50 80 + 4 – 4 = 80 95 – 5 = 90

82 – 10 + 2 = 74 43 + 50 – 3 = 90 75 – 15 = 60

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

Bài giải

Sợi dây còn lại dài

70 – 40 = 30 (cm)

Đáp số: 30 cm

Câu 6:

4 hình tam giác

5 điểm

8 đoạn thẳng

Câu 7:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm