Đáp án đề 2 – Đề kiểm tra cuối học kì 1 – Toán lớp 1

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Câu 1: Câu 2: Câu 3: a. 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4 2 + 2 + 1 = 5 3 + 2 + 0 = 5 b. Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Share Tweet Email Related

Rate this post

Câu 1:

toán 1

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

a. 1 + 2 = 3 3 + 1 = 4

2 + 2 + 1 = 5 3 + 2 + 0 = 5

b.

toán 1

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

toán 1

Câu 7:

toán 1

Câu 8:

toán 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm