Đáp án đề 15 – Đề kiểm tra cuối kì II – Toán lớp 1

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đề bài Câu 1: Loading... Câu 2: Câu 3: Bài giải Số học sinh lớp 1A còn lại là: 39 – 2 = 37 (học sinh) Đáp số: 37 học sinh Câu 4: Câu 5: Câu 6: Bài giải Sợi dây còn lại là: 25 – 3 = 22 (cm) Đáp số: 22 cm Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S S Đ Share Tweet Email Related

Rate this post

Đề bài

Câu 1:

toán 1

Loading…

Câu 2:

toán 1

Câu 3:

Bài giải

Số học sinh lớp 1A còn lại là:

39 – 2 = 37 (học sinh)

Đáp số: 37 học sinh

Câu 4:

toán 1

Câu 5:

toán 1

Câu 6:

Bài giải

Sợi dây còn lại là:

25 – 3 = 22 (cm)

Đáp số: 22 cm

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S

S

Đ

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm