Đáp án câu 73 trang 17 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

Ngày 06/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án câu 73 trang 17 Câu 73. Theo bài tập 71 ta có Quy về so sánh Khi đó, thấy ngay mẫu ở biểu thức thứ nhất lớn hơn mẫu ở biểu thức thứ hai, các số này đều dương nên suy ra Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án câu 73 trang 17

Câu 73.

Theo bài tập 71 ta có



Quy về so sánh


Khi đó, thấy ngay mẫu ở biểu thức thứ nhất lớn hơn mẫu ở biểu thức thứ hai, các số này đều dương nên suy ra

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm