Đáp án câu 71 trang 16 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1

Ngày 16/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án câu 71 trang 16 Câu 71. Biến đổi vế phải bằng cách nhân cả tử và mẫu với – hoặc xuất phát từ kết quả ( + )( – ) = 1. (Thực chất, đẳng thức đúng với n là số thực không âm). Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án câu 71 trang 16

Câu 71.

Biến đổi vế phải bằng cách nhân cả tử và mẫu với sqrt{n + 1} sqrt{n} hoặc xuất phát từ kết quả (sqrt{n + 1} + sqrt{n} )(sqrt{n + 1} sqrt{n} ) = 1.

(Thực chất, đẳng thức đúng với n là số thực không âm).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm