Đáp án câu 35 trang 108 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, phần Hình học.

Ngày 17/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án câu 35 trang 108 Câu 35. Đưa các tỉ số lượng giác về dạng phân số. – Dựng tam giác vuông biết cạnh huyền và cạnh góc vuông (hoặc hai cạnh góc vuông) lần lượt bằng tử và mẫu của các tỉ số lượng giác. Loading... – Trong mỗi tam giác vuông đó, xác định góc a...

Rate this post

Đáp án câu 35 trang 108

Câu 35.

Đưa các tỉ số lượng giác về dạng phân số.

– Dựng tam giác vuông biết cạnh huyền và cạnh góc vuông (hoặc hai cạnh góc vuông) lần lượt bằng tử và mẫu của các tỉ số lượng giác.

Loading…

– Trong mỗi tam giác vuông đó, xác định góc a tương ứng.

Ví dụ :

sin alpha = 0,25 => sinalpha = 1/4.

Dựng tam giác vuông có cạnh huyền bằng 4 và cạnh góc vuông bằng 1. Trong tam giác đó, a là góc đối diện với cạnh bằng 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm