Đáp án câu 12 trang 62 – Chương II, Sách Bài tập Toán Tập 1 phần Đại số.

Ngày 15/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án câu 12 trang 62 Câu 12. a) Các điểm trên mặt phẳng toạ độ có tung độ bằng 5 là các điểm M(x ; 5). Vì hình chiếu vuông góc của các điểm M(x ; 5) trên trục Oy là điểm H có tung độ bằng 5 nên tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng vuông góc với trục Oy tại...

Rate this post

Đáp án câu 12 trang 62

Câu 12.

a) Các điểm trên mặt phẳng toạ độ có tung độ bằng 5 là các điểm M(x ; 5). Vì hình chiếu vuông góc của các điểm M(x ; 5) trên trục Oy là điểm H có tung độ bằng 5 nên tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng vuông góc với trục Oy tại điểm H có tung độ bằng 5. Nói cách khác, tập hợp các điểm M(x ; 5) là đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục tung tại điểm H có tung độ bằng 5 (h.12).

Phương trình của đường thẳng là y = 5 (hay y = 0.x + 5).

b) Tương tự như trên, ta có :

Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 2, tung độ tuỳ ý là đường thẳng

song song với trục Oy và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2.

Phương trình của đường thẳng là x = 2.

c) Tập hợp các điểm có tung độ bằng 0 là trục hoành Ox, có phương trình là y = 0.

d) Tập hợp các điểm có hoành độ bằng 0 là trục tung Oy, có phương trình là x = 0.

e) Tập hợp các điểm trên mặt phẳng

toạ độ có hoành độ bằng tung độ chính

là tập hợp các điểm M(x ; y) trong đó

x = ỵ. Vì x, y cùng dấu nên M(x ; y)

thuộc góc phần tư thứ I và thứ III. Mặt

khác |x| = lyl nên M(x ; y) cách đều Ox

và Oy.

Vậy tập hợp các điểm có hoành độ

bằng tung độ là đường thẳng y = x

chứa tia phân giác của góc xOy (h.13).

f) Tương tự như câu e), tập hợp các điểm có hoành độ và tung độ đối nhau là đường thẳng y = -x chứa tia phân giác của góc yOx’ (góc phần tư thứ II và thứ IV) (h.13).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm