Đáp án câu 101 trang 22 – Sách Bài tập Toán 9 Tập 1, Phần Đại số

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án câu 101 trang 22

Câu 101.

a) Khai triển vế phải, so sánh với vế trái, suy ra đẳng thức đúng.

b) Áp dụng câu a) ta có

A = sqrt{{( sqrt{x - 4} + 2)^2}} + sqrt{{( sqrt{x - 4} - 2)^2}}

Từ đó, nhận thấy x ≥ 4 là điều kiện xác định của A.

Rút gọn được A = sqrt{x - 4} + 2 + |sqrt{x - 4} – 2|.

Ta thấy sqrt{x - 4} – 2 ≥ 0 ⇔ sqrt{x - 4} ≥ 2 ⇔ x – 4 ≥ 4 ⇔ x ≥ 8.

Do đó :

• Với x ≥ 8, ta có

A = sqrt{x - 4} + 2 + sqrt{x - 4} – 2 = 2sqrt{x - 4} .

• Với x < 8 (và x ≥ 4), ta có

A = sqrt{x - 4} + 2 + 2 – sqrt{x - 4} = 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận