Đáp án bài 97 – Các phép tính trong phạm vi 100 (P5) – Toán nâng cao lớp 2

Rate this post

Đáp án bài 97

Bài 97.

Số bi Nam có là:

38 – 5 = 33 (viên bi).

Đáp số: 33 viên bi

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top