Đáp án Bài 88 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

| Tin mới | Tag:
Rate this post

88. Số lẻ nhỏ nhất có bốn chữ số là số 1001

Số chẩn lớn nhất có ba chữ số là 998

Hiệu giữa hai số phải tìm là :

Loading…

1001 -998 = 3

Số bé là (1993 – 3 ) : 2 = 995

Số lớn là : 995 + 3 = 998

Đáp số : 995 và 998

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận