Đáp án Bài 87 : Các dạng toán về các loại toán điển hình – Giải toán lớp 4

Ngày 31/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

87. Giữa hai số còn có 333 số tự nhiên nữa nên từ số bé đến số lớn có 335 số tự nhiên liên tiếp và có 334 khoảng cách 1 đơn vị nên số lớn hơn số bé là : 1 x 334 = 334 Số bé là : ( 1968 – 334 ) : 2 = 817 Loading... Số lớn là : 817 + 334 = 1 151 Đáp số: 817 và 1...

Rate this post

87. Giữa hai số còn có 333 số tự nhiên nữa nên từ số bé đến số lớn có 335 số tự nhiên liên tiếp và có 334 khoảng cách 1 đơn vị nên số lớn hơn số bé là :

1 x 334 = 334

Số bé là : ( 1968 – 334 ) : 2 = 817

Loading…

Số lớn là : 817 + 334 = 1 151

Đáp số: 817 và 1 151

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm