Đáp án bài 8 – Toán hình học – Toán đố nâng cao lớp 4

Ngày 11/12 năm 2018 | Tin mới | Tag:

Bài 8 hình học Miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là: 18 – 4 = 14 (m) Nửa chu vi miếng đất: 196 : 2 = 98 (m) Chiều rộng miếng đất: (98 – 14) : 2 = 42 (m) Chiều dài miếng đất hình chữ nhật: 98 – 42 = 56 (m) Diện tích miếng đất hình chữ nhật. 56 × 42 = 2352...

Rate this post

Bài 8 hình học

Miếng đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là:

18 – 4 = 14 (m)

Nửa chu vi miếng đất:

196 : 2 = 98 (m)

Chiều rộng miếng đất:

(98 – 14) : 2 = 42 (m)

Chiều dài miếng đất hình chữ nhật:

98 – 42 = 56 (m)

Diện tích miếng đất hình chữ nhật.

56 × 42 = 2352 (m²)

Đáp án: 2352 m²

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm