Đáp án bài 8 (P2) – Các phép tính trong phạm vi 1000 – Toán nâng cao lớp 2

Ngày 28/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 8 Bài 8. Theo đề bài ra, ta có sơ đồ sau: Tổng số phần bằng nhau là: 1+2 = 3 (phần). Số vịt là: 120 : 3 = 40 (con). Số gà là: 40 X 2 = 80 (con). Đáp số: Gà: 80 con; vịt: 40 con. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 8

Bài 8. Theo đề bài ra, ta có sơ đồ sau:

Tổng số phần bằng nhau là:

1+2 = 3 (phần).

Số vịt là:

120 : 3 = 40 (con).

Số gà là:

40 X 2 = 80 (con).

Đáp số: Gà: 80 con; vịt: 40 con.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm