Đáp án bài 72, phần 4, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Đáp án bài 72 Các số trong phạm vi 10

Bài 72.

Ta có thể điền như hình bên.

Bài 72 Các số trong phạm vi 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận