Đáp án bài 7 – Phân số và các phép tính với phân số (phần 3)

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp số bài 7 Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được 1/4 hồ. Trong một giờ vòi thứ hao chảy được 1/6 hồ. Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được: Hai vòi chả cùng một lúc thì thời gian chảy đầy hồ là: Đáp án: 2 giờ 24 phút. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp số bài 7

Trong một giờ vòi thứ nhất chảy được 1/4 hồ.

Trong một giờ vòi thứ hao chảy được 1/6 hồ.

Trong 1 giờ cả hai vòi chảy được:

Đáp số bài 7

Hai vòi chả cùng một lúc thì thời gian chảy đầy hồ là:

Đáp án: 2 giờ 24 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm