Đáp án bài 7 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Ngày 18/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7 Bài 7. Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10 nên độ dài cạnh BC là: 10cm. Độ dài hai cạnh AB, AC là: 10 x 2 = 20 (cm) Chu vi hình tam giác ABC là: BC + AB + CA = 10 + 20 + 20 = 50 (cm). Đáp số: 50cm. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 7

Bài 7.

Số nhỏ nhất có hai chữ số là 10 nên độ dài cạnh BC là: 10cm.

Độ dài hai cạnh AB, AC là:

10 x 2 = 20 (cm)

Chu vi hình tam giác ABC là:

BC + AB + CA = 10 + 20 + 20 = 50 (cm).

Đáp số: 50cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm