Đáp án bài 7 – Đơn vị đo thời gian – chương III – Toán nâng cao lớp 2

Ngày 04/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7 Bài 7. 4 con voi ăn hết 4 bó mía trong 4 phút. Vậy 1 con voi ăn hết 1 bó mía trong 4 phút. 1 con voi ăn hết 4 bó mía trong: 4 x 4 = 16 (phút) Đáp số: 16 phút. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 7

Bài 7.

4 con voi ăn hết 4 bó mía trong 4 phút. Vậy 1 con voi ăn hết

1 bó mía trong 4 phút.

1 con voi ăn hết 4 bó mía trong:

4 x 4 = 16 (phút)

Đáp số: 16 phút.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm