Đáp án bài 7 – Các bài toán về số tự nhiên và các phép toán về số tự nhiên lớp 4 – Phần 4

Ngày 25/01 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7 Trước khi chia bi cho Minh thì Bình có: 4 + 2 = 6 (bi) 1/4 số bi của Dũng bằng: 6 – 2 = 4 (bi) Số bi của Toàn chia cho Dũng là: 4 × 4 = 16 (bi) Trước khi chia bi cho các bạn, Toàn có: 16 × 2 = 32 (bi) Đáp số: 32 bi. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 7

Trước khi chia bi cho Minh thì Bình có:

4 + 2 = 6 (bi)

1/4 số bi của Dũng bằng:

6 – 2 = 4 (bi)

Số bi của Toàn chia cho Dũng là:

4 × 4 = 16 (bi)

Trước khi chia bi cho các bạn, Toàn có:

16 × 2 = 32 (bi)

Đáp số: 32 bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm