Đáp án bài 7 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 7 Bài 7: Cả hai ngày cửa hàng bán được số đường là: 137 – 12 = 125 (kg) Ngày thứ nhất bán được số đường là: 125 – 47 = 78 (kg) Đáp số: 78 kg đường Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 7

Bài 7:

Cả hai ngày cửa hàng bán được số đường là:

137 – 12 = 125 (kg)

Ngày thứ nhất bán được số đường là:

125 – 47 = 78 (kg)

Đáp số: 78 kg đường

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm