Đáp án bài 6 – Ôn tập dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Ngày 23/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 6 Bài 6. Chu vi hình tứ giác MNPQ là: MN x 4 = 20 (cm) MN = 20cm : 4 MN = 5cm. Đáp số: 5cm. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 6

Bài 6.

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

MN x 4 = 20 (cm)

MN = 20cm : 4

MN = 5cm.

Đáp số: 5cm.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm