Đáp án bài 52, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Ngày 18/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 52, Các số trong phạm vi 10 Bài 52. a – b + 1 = 8với a = 9, b = 29 + b + c = 10 với b = 0, c = 1x – y + 8 = 9 với x = 2, y = 5 Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 52, Các số trong phạm vi 10

Bài 52.

a – b + 1 = 8 với a = 9, b = 2
9 + b + c = 10 với b = 0, c = 1
x – y + 8 = 9 với x = 2, y = 5

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm