Đáp án bài 51, phần 3, Các số trong phạm vi 10 – Toán nâng cao lớp 1

Ngày 01/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 51 Các số trong phạm vi 10 Bài 51. Để làm bài này, các em hãy thay giá trị của a, b vào để tính lần lượt. Ở đây chúng tôi chỉ ghi đáp số:a + b + 1 = 10với a = 7, b = 29 – b + c = 10với b = 0, c = 1x – y + 8 = 9 với x = 5, y = 4 Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 51 Các số trong phạm vi 10

Bài 51.

Để làm bài này, các em hãy thay giá trị của a, b vào để tính lần lượt. Ở đây chúng tôi chỉ ghi đáp số:

a + b + 1 = 10 với a = 7, b = 2
9 – b + c = 10 với b = 0, c = 1
x – y + 8 = 9 với x = 5, y = 4

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm