Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Nghệ An năm 2014 -2015

Rate this post

Đáp án bài 5 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Nghệ An năm 2014 -2015

Bài 5 :

Ta có :

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho hai số dương ta có :

Đáp án bài 5 đề Nghệ An

Lại áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có :

Đáp án bài 5 đề Nghệ An

Suy ra VT ≥ 5 + 1/2 + 1/2 + 15 / 2 = 27 / 2

Đẳng thức xảy ra khi x = y = z / 2

Đáp án bài 5 đề Nghệ An

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top