Đáp án bài 5 – Các bài toán đố về hình học , phần 1, Toán nâng cao lớp 3

Rate this post

Đáp án bài 5

Bài 5:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng HI như hình vẽ:

• Có 3 hình tam giác là: CHI, CMN, CAB

• Có 3 hình tứ giác là: IHMN, NMAB, IHAB

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top