Đáp án bài 5 – Bài toán tìm số trung bình cộng – Toán lớp 4 (phần 2)

Ngày 06/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Lời giải bài 5 Tổng số tuổi của 11 cầu thủ là: 22 × 11 = 242 (tuổi) Nếu không kể đội trưởng thì tổng số tuổi của 10 cầu thủ còn lại là: 21 × 10 = 210 (tuổi) Tuổi của đội trưởng là: 242 – 210 = 32 (tuổi) Đáp số: 32 tuổi. Share Tweet Email Related

Rate this post

Lời giải bài 5

Tổng số tuổi của 11 cầu thủ là:

22 × 11 = 242 (tuổi)

Nếu không kể đội trưởng thì tổng số tuổi của 10 cầu thủ còn lại là:

21 × 10 = 210 (tuổi)

Tuổi của đội trưởng là:

242 – 210 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm