Đáp án bài 4 – Toán có lời văn lớp 2

Rate this post

Bài 4:

Số câv lớp 2B trồng là:

74 – 36 = 38 (cây)

Đáp số : 38 cây.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top