Đáp án Bài 4: Héc-ta – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 4: 12ha = 120 000 Diện tích đất để xây toà nhà đó là : 120 000 : 40 = 3000 ( ) Đáp số: 3000 . Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 4:

12ha = 120 000 {m}^2

Diện tích đất để xây toà nhà đó là :

120 000 : 40 = 3000 ({m}^2 )

Đáp số: 3000 {m}^2 .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm