Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 6

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 4. Tổng số bi của cả túi nhiều hơn số bi vàng và bi đỏ 15 viên, vậy số bi xanh là 15 viên.

Số bi vàng là:

15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là:

15 – 4 = 11 (viên)

Số bi có trong túi là:

15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận