Đáp án bài 4 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 6

Ngày 04/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 4. Tổng số bi của cả túi nhiều hơn số bi vàng và bi đỏ 15 viên, vậy số bi xanh là 15 viên. Số bi vàng là: 15 + 3 = 18 (viên) Số bi đỏ là: 15 – 4 = 11 (viên) Số bi có trong túi là: 15 + 18 + 11 = 44 (viên) Đáp số: 44 viên bi. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 4. Tổng số bi của cả túi nhiều hơn số bi vàng và bi đỏ 15 viên, vậy số bi xanh là 15 viên.

Số bi vàng là:

15 + 3 = 18 (viên)

Số bi đỏ là:

15 – 4 = 11 (viên)

Số bi có trong túi là:

15 + 18 + 11 = 44 (viên)

Đáp số: 44 viên bi.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm