Đáp án bài 38 – Các bài toán đố về tìm tích hai số, phân chia hỗn hợp, Toán lớp 3 – Phần 2

Ngày 26/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 38 Bài 38: Số lít dầu có tất cả là: 9 x 6 + 2 = 56 (lít) Nếu chia mỗi thùng 7 lít thì được số thùng là: 56 : 7 = 8 (thùng) Đáp số: 8 thùng. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 38

Bài 38:

Số lít dầu có tất cả là:

9 x 6 + 2 = 56 (lít)

Nếu chia mỗi thùng 7 lít thì được số thùng là:

56 : 7 = 8 (thùng)

Đáp số: 8 thùng.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm