Đáp án bài 38.8 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Ngày 07/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 38.8 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8 Bài 38.8 : a) Gọi khối lượng của các kim loại cùng tác dụng với dung dịch HCl là a. Phương trình hóa học Loading... x = (3×22,4).a : 2 × 27 = 1,24a y=22,4x a : 56 = 0,4a Vậy cùng một lượng Al và Fe tác dụng hết...

Rate this post

Đáp án bài 38.8 – Bài Luyện tập chương 5 – SBT môn Hóa học lớp 8

Bài 38.8 :

a) Gọi khối lượng của các kim loại cùng tác dụng với dung dịch HCl là a.

Phương trình hóa học

Loading…

x = (3×22,4).a : 2 × 27 = 1,24a

y=22,4x a : 56 = 0,4a

Vậy cùng một lượng Al và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thì nhôm cho thể tích hiđro nhiều hơn sắt.

b) Nếu thu được cùng một lượng khí hiđro thì lượng nhôm dùng ít hơn lượng sắt.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm