Đáp án Bài 33: Các dạng toán về các phép tính – Giải toán lớp 4

Ngày 21/05 năm 2018 | Học tập | Tag:

33. Phép nhân có thừa số thứ hai là 11 thì nếu viết các tích riêng thẳng cột như phép cộng thì mỗi phép tính chỉ bằng một lần thừa số thứ nhât nên tích chung bằng hai lần thừa số thứ nhất. Vậy, thừa số thứ nhất của phép tính đó là : 386 : 2 = 193 Tích đúng sẽ là : 193 x 11 = 2123 Đáp số : 2123 Share Tweet Email Related

Rate this post

33. Phép nhân có thừa số thứ hai là 11 thì nếu viết các tích riêng thẳng cột như phép cộng thì mỗi phép tính chỉ bằng một lần thừa số thứ nhât nên tích chung bằng hai lần thừa số thứ nhất.

Vậy, thừa số thứ nhất của phép tính đó là :

386 : 2 = 193

Tích đúng sẽ là :

193 x 11 = 2123

Đáp số : 2123

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm