Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2010-2011

Ngày 04/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2010-2011 Bài 3 : Cho hàm số y = mx – m + 2 () 1) Khi m = 1 thì (): y = x + 1. Bảng giá trị: Đồ thị hàm số y = x + 1 là một đường thẳng đi qua hai điểm ( -1;0) và ( 0 ; 1) 2) Gọi ( ; ) là điểm cố định mà () luôn đi qua...

Rate this post

Đáp án bài 3 đề thi vào lớp 10 Toán THPT tỉnh Khánh Hòa năm 2010-2011

Bài 3 :

Cho hàm số y = mx – m + 2 (d_m )

1) Khi m = 1 thì (d_1 ): y = x + 1.

Bảng giá trị:

Đồ thị hàm số y = x + 1 là một đường thẳng đi qua hai điểm ( -1;0) và ( 0 ; 1)

2) Gọi (x_A ; y_A ) là điểm cố định mà (d_m ) luôn đi qua khi thay đổi

Ta có y_A = m x_A – m + 2 <=> y_A – 2 = m ( x_A -1) (*)

Xét phương trình (*) ẩn m, tham số x_A , y_A
Ta có: y_A = m x_A – m + 2<=> y_A -2 = m( x_A – 1)

Gọi A( x_A ; y_A ) là điểm cố định mà ( d_m ) luôn luôn đi qua khi m thay đổi.


Vậy ( d_m ) luôn đi qua 1 điểm A(1; 2) cố định khi m thay đổi.

. Ta có: AM = sqrt { (6 -1)^2 + (1-2)^2 } = sqrt {26}

Từ M kẻ MH ⊥ (d_m ) tại H.

+ Nếu H = A thì MH = sqrt {26} (1)

+ Nếu H không trùng A thì ta có tam giác AMH vuông tại H

=> HM < AM = sqrt {26} (2)

Từ (1) và (2) suy ra MH < sqrt {26}

Vậy, khoảng cách lớn nhất từ M đến ( d_m ) khi m thạy đổi là sqrt {26} (đvđd).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm