Đáp án bài 3 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 3 – Đề số 17

Ngày 25/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 3. Chiều rộng hình chữ nhật là: 12:2 = 6 (cm) Chu vi hình chữ nhật là: (12 + 6) x 2 = 36 (cm) Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật, vậy cạnh của hình vuông là: 36:4 = 9 (cm) Diện tích hình vuông là: 9×9 = 81 (cm2) Đáp số: 81cm2. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 3.

Chiều rộng hình chữ nhật là:

12:2 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36 (cm)

Chu vi hình vuông bằng chu vi hình chữ nhật, vậy cạnh của hình vuông là: 36:4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9×9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81cm2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm