Đáp án bài 3 – Các bài toán đố về quan hệ giữa thành phần và kết quả phép tính, Toán lớp 3

Ngày 01/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 3 Bài 3: Số dầu ở bình thứ nhất nhiều hơn hiệu số hai bình dầu 8 lít. Vậy bình dầu thứ hai có 8 lít dầu. Số lít dầu ở thùng thứ nhất là: 8 + 4 = 12 (lít) Đáp số: Bình thứ nhất: 12 lít dầu; Bình thứ hai: 8 lít dầu. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 3

Bài 3:

Số dầu ở bình thứ nhất nhiều hơn hiệu số hai bình dầu 8 lít. Vậy bình dầu thứ hai có 8 lít dầu.

Số lít dầu ở thùng thứ nhất là:

8 + 4 = 12 (lít)

Đáp số: Bình thứ nhất: 12 lít dầu; Bình thứ hai: 8 lít dầu.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm