Đáp án bài 24.9 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Ngày 14/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.9 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.9 : a) C + —-> 5 mol →5 mol Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol cacbon là : 5 x 32 = 160(g). S + —-> 5 mol →5 mol Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh là : 5 x 32 = 160(g). b) Số mol lưu huỳnh: 3,2 :...

Rate this post

Đáp án bài 24.9 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.9 :

a) C + {O_2} —-> {CO_2}

5 mol 5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol cacbon là : 5 x 32 = 160(g).

S + {O_2} —-> {SO_2}

5 mol 5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh là : 5 x 32 = 160(g).

b) Số mol lưu huỳnh: 3,2 : 32 = 0,1 (mol)

Số mol oxi:1,12 : 22,4 = 0,05(mol)

Theo phương trình trên ta nhận thấy lưu huỳnh còn dư:

0,1 – 0,05 = 0,05(mol)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm