Đáp án bài 24.13 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Ngày 20/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 24.13 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8 Bài 24.13 : Phương trình hóa học: 1mol → 2,5mol Thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy 1 mol là: 2,5 x 22,4 = 56 (lít). Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 24.13 – Bài tập về tính chất của Oxi – SBT Hóa học 8

Bài 24.13 :

Phương trình hóa học:

1mol 2,5mol

Thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy 1 mol {C_2 H_2 } là: 2,5 x 22,4 = 56 (lít).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm