Đáp án bài 22 – Các bài toán đố về nhiều hơn ít hơn, so sánh hai số, Toán lớp 3 – Phần 2

Ngày 22/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 22 Bài 22: Số kẹo của Bình là: 20 – 8 = 12 (viên kẹo) Số kẹo của An là: 10 + 3 = 13 (viên kẹo) Vậy An có nhiều kẹo hơn Bình và nhiều hơn: 13 – 12 = 1 (viên kẹo) Đáp số: An hơn Bình 1 viên kẹo. Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 22

Bài 22:

Số kẹo của Bình là:

20 – 8 = 12 (viên kẹo)

Số kẹo của An là:

10 + 3 = 13 (viên kẹo)

Vậy An có nhiều kẹo hơn Bình và nhiều hơn:

13 – 12 = 1 (viên kẹo)

Đáp số: An hơn Bình 1 viên kẹo.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm