Đáp án bài 20, phần 1, Các số trong phạm vi 100 – Toán nâng cao lớp 1

Ngày 05/02 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 20 Các số trong phạm vi 100 Bài 20.67 – 26 + 5 = 4621 + 36 < 56 + 1298 – 68 + 2 = 3243 + 53 > 96 – 130 + 74 + 15 = 8945 + 21 + 23 < 93 Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 20 Các số trong phạm vi 100

Bài 20.

67 – 26 + 5 = 46 21 + 36 < 56 + 12
98 – 68 + 2 = 32 43 + 53 > 96 – 13
0 + 74 + 15 = 89 45 + 21 + 23 < 93

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm