Đáp án bài 2 – Toán về tỉ lệ và tỉ lệ bản đồ (Phần 1)

Rate this post

Đáp số bài 2

a. Số cây dừa có trong vườn là:

48 : 25 × 5 = 120 (cây)

b. Tổng số của số cây dừa và số cây cau có trong vườn là:

120 + 48 = 168 (cây)

Tỉ số của số cây dừa và tổng số cây dừa và cây cau là:

Đáp số bài 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top