Đáp án Bài 2: Luyện tập trang 88, SGK – Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 5

Ngày 10/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Bài 2: Tam glảc ABC có đáy AC và đường cao AB. Tam giác DEG có đáy DE và đường cao GD. Share Tweet Email Related

Rate this post

Bài 2:

Tam glảc ABC có đáy AC và đường cao AB.

Tam giác DEG có đáy DE và đường cao GD.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm