Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2014-2015

Ngày 11/03 năm 2019 | Tin mới | Tag:

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2014-2015 Bài 2 : 1) Với x > 0 ; x ≠ 1 2) Với x = 4 + 2 = $ latex {sqrt {3} +1 }^2 $ => = = + 1 Suy ra A = 1 / ( +1) = ( – 1) / 2 Share Tweet Email Related

Rate this post

Đáp án bài 2 đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2014-2015

Bài 2 :

1) Với x > 0 ; x ≠ 1

2) Với x = 4 + 2 sqrt {3} = $ latex {sqrt {3} +1 }^2 $ => sqrt {x} = sqrt {{(sqrt {3} +1)}^2} = sqrt {3} + 1

Suy ra A = 1 / (sqrt {3} +1) = (sqrt {3} – 1) / 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Có thể bạn quan tâm