Đáp án bài 2 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 – Đề số 3

| Tin mới | Tag:
Rate this post

Bài 2.Hai số cắn tìm là 1035 và 9810. Đây là hai số nhỏ nhất và lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và chia hết cho 45.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận